ESTRATÈGIA COMERCIAL

PLA DE VENDES

Captar nous clients i fidelizar els existents, és la base de qualsevol empresa o negoci. Per a cadascun dels nostres clients vam crear un Pla de vendes estratègic definint els objectius a curt, mitjà i llarg termini, amb la finalitat de millorar els processos de vendes i augmentar la facturació anual.

En integració amb el Pla de Desenvolupament de Negoci i de Màrqueting traçats, reestructurem les dinàmiques comercials, reformulem els processos de vendes, reorganitzem a l’equip comercial, busquem els millors canals de vendes, creguem nous argumentaris de venda (selling points), potenciem el ‘cross selling’ o venda creuada, ideem plans de fidelització i formem en la gestió de comptes i grans comptes.

Creamos un Plan de ventas estratégico definiendo los objetivos a corto, medio y largo plazo, con el fin de mejorar los procesos de ventas y aumentar la facturación anual.