Marketing: Diferència entre captació de clients i branding

Marketing: Diferència entre captació de clients i branding

Un dels supòsits en que ens trobem més vegades quan ens reunim amb un client per primer cop, és la confusió interna sobre quin camí han de seguir i sobre què és el branding, el marketing i tot plegat. Normalment, sempre ens demanen el mateix: volem facturar més, tenir més clients i gastar el mínim possible.

Quan ens trobem en aquesta situació, ens agrada fer una primera explicació al nostre client sobre la diferència entre marketing, comunicació i vendes, sobre com s’estructura un pla de negoci integral i, en particular, de quina manera s’hauria de plantejar un pla de marketing. D’aquesta manera i, entenen que no tenen coneixements sobre aquestes qüestions, els hi donem eines per tal de que puguin valorar i entendre la nostra proposta final.

En primer lloc i ja que no tots els clients es troben en la mateixa situació, hem de determinar si la consultoria que hem de realitzar és integral o bé sobre les accions concretes que s’han d’executar. En el primer escenari, hem de definir els objectius estratègics, en quin temps els volem assolir, és a dir, quina duració li atorguem al pla de marketing, quina estratègia ens ajudarà a assumir-los i, finalment, quines accions hem de plantejar ja sigui online o offline així com el cost total. En canvi, si ens trobem en el segon cas, donem per fet que els objectius i l’estratègia ja bé definida pel client i la nostra tasca es limita en assessorar quines accions online i offline serien les millors amb el pressupost existent.

Aconsellem dissenyar un pla de marketing transversal i homogeni, o sigui, hem de tenir en compte les altres àrees de l’empresa (financera, legal, producció, distribució, comunicació, vendes, etc…) i el plantejament ha de contemplar sempre tant la vessant online com l’offline.

 

(más…)